register
Disease Place Number of Cases
show the keywords found by daniel
Document language : pl
Uwaga - choroby infekcyjne

DAnIEL tagged this document as irrelevant

Uwaga - choroby infekcyjne

Nasi w Europie

O spotkanie poprosił mnie dyrektor Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC), agencji powołanej przez UE w celu wzmacniania europejskiej kontroli nad chorobami infekcyjnymi.

ECDC pełni w Sztokholmie ciągły dyżur w zakresie monitorowania i natychmiastowego ostrzegania o niebezpieczeństwach zagrażających Europejczykom w tym zakresie. Centrum z niepokojem obserwuje wzrastającą od dwóch lat liczbę zachorowań na odrę.

W sytuacji, gdy zgodnie z pierwotnym założeniem WHO choroba ta miała zostać na całym świecie wyeliminowana do 2007 r. (obie Ameryki są już od kilku lat od niej wolne), 30 tys. zachorowań, kilkadziesiąt ciężkich encefalitów i ok. 10 zgonów rocznie w najbogatszym rejonie świata (UE) okrywa nas wstydem. Jaka jest przyczyna takiego stanu? Wciąż niska wyszczepialność dzieci przeciw tej chorobie. Zadanie dla lekarzy jest proste: namawiać do szczepienia (w Polsce zgodnie z obowiązującym kalendarzem), zwalczać irracjonalne uprzedzenia i przesądy. Drugie zjawisko obserwowane z niepokojem przez Centrum, to narastający problem antybiotykooporności bakterii. Dla przykładu w polskich szpitalach (znajdujących się w okolicach średniej europejskiej) oporność Str. pneumoniae na penicylinę i makrolidy (jednocześnie) waha się w granicach 10-25 proc., Staph. aureus na metycylinę 10-25 proc., a Ent. faecalis na aminoglikozydy, E. coli na fl uorochinolony, Kl. pneumoniae na cefalosporyny III generacji, fl uorochinolony i aminoglikozydy (pojawiają się także szczepy oporne na karbapenemy) oraz Ps. aeruginosa na piperacylinę + tazobaktam, fl uorochinolony i aminoglikozydy w granicach 25-50 proc.

Te dramatyczne (i wzrastające) liczby nakazują podjęcie natychmiastowych działań. Przesłanie ECDC jest proste: ostrożniej z decyzjami o antybiotykoterapii (zwłaszcza w lecznictwie otwartym znaczna część zaleceń budzi poważne wątpliwości), przestrzeganie zasad leczenia w zakresie dawek i czasu terapii. W opinii Centrum równie ważne są działania na rzecz najprostszych zabiegów higienicznych, włącznie z myciem rąk przez personel medyczny (a zwłaszcza przez lekarzy!), które w znacznym stopniu przyczyniają się do ograniczania zakażeń.

W imieniu CPME obiecałem współpracę oraz podjęcie działań na rzecz upowszechniania przesłania Centrum wśród lekarzy europejskich.

Annotations

by : Anonymousdisease : NA place : NA Number of cases : unknown